Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), NOGUERA 2010, S.L.P. propietari de la web, us informa del següent:

Denominació social: NOGUERA 2010, S.L.P.

CIF: B55509640

Domicili social: PARE PALAU, 5 - ENTPTA 2a , TARRAGONA (43001) TARRAGONA

Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona

Email clinicanoguera@gmaillcom

Web: www.nogueraclinicadental.com

Delegat de Protecció de Dades: delegadopd@stericycle.com

ÚS DEL PORTAL:

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, per poder complir amb les finalitats d'alguns dels serveis oferts per NOGUERA 2010, S.L.P. l'usuari ha d'emplenar prèviament el formulari corresponent. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no ho fa correctament no es podran atendre les sol·licituds, sens perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut del web.

USUARIS:

L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat. L'Usuari:

Garanteix que ha informat els tercers dels qui faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a NOGUERA 2010, S.L.P. per als fins assenyalats.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a NOGUERA 2010, S.L.P. oa tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

NOGUERA 2010, S.L.P. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de NOGUERA 2010, S.L.P. o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de NOGUERA 2010, S.L.P. L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de NOGUERA 2010, S.L.P. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de NOGUERA 2010, S.L.P.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

NOGUERA 2010, S.L.P. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts , malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS:

NOGUERA 2010, S.L.P. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal portal.

ENLLAÇOS:

En cas que al portal es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d'Internet, NOGUERA 2010, S.L.P. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas NOGUERA 2010, S.L.P. assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs de Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ:

NOGUERA 2010, S.L.P. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS:

NOGUERA 2010, S.L.P. perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

NOGUERA 2010, S.L.P. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.